Bygg AB Bernhardsson & Carlsson


Totalentreprenad, Utförandeentreprenad samt Delad entreprenad. 

AVSLUTADE PROJEKT


Ny skylt Gärstad

Vi uppförde en ny skylt till Tekniska verken AB. Den uppfördes utmed E4:an vid

Gärstadverkens nya panna. Klar i maj 2018.


B&C uppförde ny byggnad vid Kvinnebyskolan

Intill befintlig skolbyggnad i Kvinneby i Linköping uppförde B&C en ny byggnad med

basrum och grupprum. Byggnaden är i två våningar och omfattar ca 1300m2.

Projektet var klart i november -17. Beställare är Lejonfastigheter AB.


Trapphusboende - Vallastaden

B&C byggde på Bomässeområdet i Valla åt Lejonfastigheter.

I Vallastaden uppförde B&C ett så kallat Trapphusboende om 4 våningar.


Berzeliusskolan - Etapp 4

B&C fick fortsatt förtroende på Berzeliusskolan. Vi blev

tilldelade och utförde nästa del av ansiktslyftningen av skolan. 


Kontor - Händelö, Norrköping

På Händelö byggdes kontor på uppdrag av Norrköpings kommun

och i en delad entreprenad reste vi betong och stålstomme.