PÅGÅENDE PROJEKT


Bobergsgatan 2-20 totalrenoveras

Stångåstaden har tilldelat projektet Bobergsgatan 2-20 till B&C. Projektet är en

totalrenovering av fastigheten som innehåller 80 lägenheter. Samtliga lägenheter

får nya badrum och kök. Huset får även nytt tak, nya fönster och ny fasad. På taket kommer

solceller installeras. Arbetet startar hösten 2016 och kommer vara klart hösten 2018.


Ulvåsavägen 5-9 totalrenoveras

De sex stycken friliggande stjärnhusen byggdes på 50-talet. 72 stycken tvåor

totalrenoveras med start sommaren 2017. Ett av de sex husen renoveras i retrostil, 50-tal, med

tidstypiska kök och badrum samt golv och fondtapet. Hyresgästerna evakueras under

renoveringen. Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2019.


B&C bygger bostäder i Sturefors

RE Fastigheter satsar på nya bostäder i Norrberga vid Sturefors centrum och B&C har

fått förtroendet att utföra denna entreprenad. Projektet innefattar nyproduktion

av 40 lägenheter i 4 olika byggnader med en total byggyta på ca 2850 m2.

Projektet startar våren 2017 och husen kommer att stå klara sommaren/hösten 2018.


B&C bygger vårdboende i Vallastaden

Nu har vi börjat byggnationen av ett nytt vårdboende. Beställare är kommunala

Lejonfastigheter AB. Projeket stardtade sommaren 2017 och ska vara klart våren 2019.

Byggnaden är i fyra våningar och innehåller totalt 60 vårdlägenheter och gemensamhetsytor.


B&C bygger gym och restaurang

I Kvarteret Elitlaget vid området Ekkällan bygger vi gym och restaurang.

Bygget startade vid årsskiftet 17/18 och beräknas stå klart hösten 2018.  Kund är Limark AB.


B&C bygger ny sporthall

Vi har fått förtroendet att i partnering tillsammans med Lejonfastigheter projektera och

uppföra en ny hall för idrott. Hallen kommer att när den är färdig innehålla 2 st fullstora

handbollsplaner inklusive läktare och en mindre hall för gymnastik. En av planerna

ska vara speciellt anpassad för Paraidrott. Byggnaden innehåller också omklädningsrum

och en matsal närliggande gymnasieskolas elever. I anslutning till hallen ska även

ett parkeringshus för ca 150 bilar byggas. Byggnationen beräknas starta till

sommaren 2018 och vara klart sommaren 2020.