Bygg AB Bernhardsson & Carlsson


Certifierade

enligt BF9K

KVALITET & MILJÖ


Vi i Bygg AB Bernhardsson & Carlsson har valt att certifiera oss enligt BF9K som är byggbranschens kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem.


Certifieringen har börjat gälla och arbetet med certifieringen är i full gång. Certifieringen beräknas vara klar i sin helhet under 2015. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1

BF9K säkerställer för beställaren att:

- B&C har ett fungerande kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljösystem.

- Tilläggskontrollen av kritiska punkter är väldokumenterad.

- B&C:s personal är välutbildad.

- Projektets effektivitet och kvalitet är hög.

- B&C har ett enhetligt arbetssätt.

- Dina krav uppfylls på ett bättre sätt.

- Du kan ha förtroende för B&C.


BF9K innehåller:

- Certifieringsregler

- Krav på egenkontroll i projekten

- Krav på utbildning

- Krav på rutiner i projekten

- Krav på administrativa rutiner