AVSLUTADE PROJEKT


B&C byggde vårdboende i Vallastaden

Nu har vi avslutat byggnationen av ett nytt vårdboende i Vallastaden. Beställare var kommunala

Lejonfastigheter AB. Projeket startade sommaren 2017 och färdigställdes våren 2019.

Byggnaden är i fyra våningar och innehåller totalt 60 vårdlägenheter och gemensamhetsytor.


B&C byggde bostäder i Sturefors

RE Fastigheter satsade på nya bostäder i Norrberga vid Sturefors centrum och B&C fick

 förtroendet att utföra denna entreprenad. Projektet innefattade nyproduktion 

av 40 lägenheter i 4 olika byggnader med en total byggyta på ca 2850 m2. 

Projektet startade våren 2017 och husen var klara hösten 2018.


B&C byggde gym och restaurang

I Kvarteret Elitlaget vid området Ekkällan byggde vi gym och restaurang.

Bygget startade vid årsskiftet 17/18 och var klart hösten 2018.  Kund var Limark AB.


Bobergsgatan 2-20 totalrenoverades

Stångåstaden tilldelade projektet Bobergsgatan 2-20 till B&C. Projektet var en

totalrenovering av fastigheten som innehåller 80 lägenheter. Samtliga lägenheter

fick nya badrum och kök. Huset fick även nytt tak, nya fönster och ny fasad. På taket installerades solceller.

Arbetet startade hösten 2016 och var klart hösten 2018.


Ny skylt Gärstad

Vi uppförde en ny skylt till Tekniska verken AB. Den uppfördes utmed E4:an vid

Gärstadverkens nya panna. Klar i maj 2018.


B&C uppförde ny byggnad vid Kvinnebyskolan

Intill befintlig skolbyggnad i Kvinneby i Linköping uppförde B&C en ny byggnad med

basrum och grupprum. Byggnaden är i två våningar och omfattar ca 1300m2.

Projektet var klart i november -17. Beställare är Lejonfastigheter AB.


Trapphusboende - Vallastaden

B&C byggde på Bomässeområdet i Valla åt Lejonfastigheter.

I Vallastaden uppförde B&C ett så kallat Trapphusboende om 4 våningar.


Berzeliusskolan - Etapp 4

B&C fick fortsatt förtroende på Berzeliusskolan. Vi blev

tilldelade och utförde nästa del av ansiktslyftningen av skolan. 


Kontor - Händelö, Norrköping

På Händelö byggdes kontor på uppdrag av Norrköpings kommun

och i en delad entreprenad reste vi betong och stålstomme.