PÅGÅENDE PROJEKT


Nybyggnadsprojekt i Manstorp Linghem

Nybyggnadsprojekt på totalentreprenad, 80 st Hyreslägenheter och
ett LSS-Boende i Manstorp Linghem byggs med start sommaren 2018.

Byggnader i 2 våningar med loftgångar. Beställare är Manstorps ängar.

Inflyttning hösten 2019 - våren 2020.


Nyproduktion hyreslägenheter i Ryd

I Ryd i Linköping har vi fått i uppdrag av Victoria Park att uppföra 87 st hyreslägenheter. Byggnationen startar våren 2019 med beräknad inflyttning vintern 2020/21. Projektet består av 4 st nya huskroppar i mellan 4 och 5 plan samt ombyggnad av 2 st garage-/servicebyggnader.


Ny  förskola Björnbärsvägen Sturefors

Partneringuppdrag där vi bygger en förskola i Sturefors.

Byggnaden som uppförs med prefabricerad stomme har en total yta av

1 800 m2 fördelat på 4 avdelningar i 2 plan.

Beräknad inflyttning hösten 2020.


Återbrukshallar Ullstämma, Malmen och Gärstad

Vi bygger på uppdrag av Tekniska Verken 3 st återbrukshallar á 200 m2 för mottagande

av möbler och inventarier. Byggnaderna uppförs med stålstomme och betongplatta.

Byggnationerna startar mars/april 2019 och beräknas vara färdigställda hösten 2019.


Se det första spadtaget på SVT här


Rejmes Tranås, Lindesberg, Nyköping och Linköping

För Rejmes utför vi projekt i Tranås, Lindesberg, Linköping och Nyköping där

vi levererar och monterar stommen. I Tranås pågår en utbyggnad, i Lindesberg startar

nybyggnation av tvätthall sommaren 2019. Hösten 2019 byggs en ny anläggning i Nyköping

och Q1 2020 startar byggnation av ny anläggning för Volvo lastvagnar i Linköping.


Ulvåsavägen 5-9 totalrenoveras

De sex stycken friliggande stjärnhusen byggdes på 50-talet. 72 stycken tvåor

totalrenoveras med start sommaren 2017. Ett av de sex husen renoveras i retrostil, 50-tal, med

tidstypiska kök och badrum samt golv och fondtapet. Hyresgästerna evakueras under

renoveringen. Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2019.


B&C bygger ny sporthall

Vi har fått förtroendet att i partnering tillsammans med Lejonfastigheter projektera och

uppföra en ny hall för idrott. Hallen kommer att när den är färdig innehålla 2 st fullstora

handbollsplaner inklusive läktare och en mindre hall för gymnastik. En av planerna

ska vara speciellt anpassad för Paraidrott. Byggnaden innehåller också omklädningsrum

och en matsal närliggande gymnasieskolas elever. I anslutning till hallen ska även

ett parkeringshus för ca 150 bilar byggas. Byggnationen beräknas starta till

sommaren 2018 och vara klart sommaren 2020.